podatność

podatność
• compliance

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

 • podatność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMcm podatnośćści,blm {{/stl 8}}{{stl 7}} łatwe poddawanie się oddziaływaniu zewnętrznych czynników : {{/stl 7}}{{stl 10}}Podatność na sugestie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • podatność — ż V, DCMs. podatnośćści, blm rzecz. od podatny Podatność na choroby, na korozję, na wpływy …   Słownik języka polskiego

 • plastyczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. plastycznośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyrazistość, wyraźne zarysowanie kształtów, konturów; wypukłość, bryłowatość form (w malarstwie, rzeźbie itp.) : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ПОДАТЛИВОСТЬ — величина обратная жёсткости, выражающая меру способностей твёрдого тела или соединения к упругим или упругопластическим деформациям (Болгарский язык; Български) поддаваемост; податливост (Чешский язык; Čeština) poddaj nost (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

 • hartowność — ż V, DCMs. hartownośćści, blm rzecz. od hartowny a) w zn. 1: Hartowność metalu, stopu. b) przestarz. w zn. 2 Hartowność roślin. przen. dziś żywa Hartowność charakteru. * techn. Hartowność stali «podatność stali na hartowanie» …   Słownik języka polskiego

 • hipnoza — ż IV, CMs. hipnozazie, blm «wywołany sztucznie przez sugestię drugiej osoby stan podobny do snu, w którym usypiany traci kontrolę nad swym zachowaniem i bezkrytycznie poddaje się woli usypiającego (hipnotyzera)» Podatność na hipnozę. Poddać się… …   Słownik języka polskiego

 • kowalność — ż V, DCMs. kowalnośćści, blm «plastyczna podatność metali i ich stopów na zmiany kształtu pod wpływem kucia; kujność» …   Słownik języka polskiego

 • mediumizm — m IV, D. u, Ms. mediumizmzmie, blm «teoria i praktyka wywoływania zjawisk parapsychicznych za pośrednictwem osób mających specyficzne cechy (np. podatność na sugestię i hipnozę), zwanych mediami» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

 • plastyczność — ż V, DCMs. plastycznośćści, blm 1. «w rzeźbie, malarstwie, w fotografii: wyrazistość konturów, kształtów; wypukłość, bryłowatość» 2. «obrazowość, wyrazistość, barwność w przedstawianiu, opisywaniu, wyobrażaniu sobie postaci, zdarzeń, sytuacji»… …   Słownik języka polskiego

 • skłonność — ż V, DCMs. skłonnośćści 1. blm «potencjalna właściwość, posiadanie cechy, która się może ujawnić; podatność, predyspozycja» Skłonność do tycia. Mieć skłonność do przeziębień, do morskiej choroby. Komunikat meteorologiczny zapowiada skłonność do… …   Słownik języka polskiego

 • skrawalność — ż V, DCMs. skrawalnośćści, blm techn. «podatność materiału do obróbki skrawaniem» Skrawalność stopów …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”